O nás

Vznik: Special Group je military airsoftový tím, ktorý bol založený dvomi bratmi v Martine v roku 2005, za účelom spojenia nadšencov adrenalínovej bojovej hry s názvom "airsoft". Táto hra si postupne získavala popularitu v mnohých štátoch.
Special Group bol v roku 2014 zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR a odvtedy funguje ako občianske združenie "Airsoftový tím SPECIAL GROUP".


Súčastnosť: Úlohou združenia, je vytvárať podmienky pre rozvoj airsoftového športu na Slovensku, nadväzovať kontakty medzi domácimi a zahraničnými tímami a priaznivcami airsoftu, zabezpečovať a podporovať prezentáciu airsoftu doma i v zahraničí a podieľať sa na organizácii a zabezpečovaní súťaží v rámci airsoftového športu.
Pre svojich členov je dôležitá úloha zvyšovania fyzickej a psychickej zdatnosti a zabezpečovania rozvoja v oblasti zdravotníckej, taktickej a inej špeciálnej prípravy prostredníctvom kurzov a školení.

Primárnym zameraním je využívanie prvkov survivalu, MIL-SIMu (military simulation) a taktickej činnosti, čo znamená, že príslušníci tímu sa snažia realisticky napodobňovať reálne bojové situácie. 
Special Group nie je tím, ktorý napodobňuje existujúcu armádnu/policajnú jednotku, ale snaží sa ísť vlastnou cestou. Je pre nás dôležité, vybudovať si silné zázemie a reputáciu medzi príslušníkmi airsoftovej komunity.
Od začiatku prešiel tím viacerými organizačnými zmenami a dnes je v tíme 7 stálych členov a 2 v skúšobnej dobe.

Uniformita: Členovia Special Group používajú primárne digitálny vzor 2007 používaný príslušníkmi OS SR. Okrem tejto kamufláže používajú aj maskovacie vzory, ako napr. vzor 97 (OS SR), MULTICAM, FR woodland, OD – olive drab, Coyote tan a iné. Materiálne vybavenie jednotlivca je viacmenej na spoločnom rozhodovaní v rámci vzťahu jednotlivec-skupina. 

Výzbroj: Povinnú výbavu tvorí expanzný samopal SA vz.58 v rôznych modifikáciach, potom už individuálne airsoftové zbrane, ako Carbine M4 a jej rôzne vyhotovenia, HK MP5, FA MAS, FN P90, M249 „minimi“, MKV, Accuracy International  a záložné zbrane ako Glock 17, Sig Sauer P226, Beretta M92 a iné.
Pre svoju činnosť využívajú príslušníci tímu „bojové taktické vozidlo“ s možnosťou mnohých modifikácií, čím sa dokážu prispôsobiť rôznym bojovým úlohám. 

Heslo: Počas dlhého obdobia existencie tímu si členovia osvojujú heslo: „Search and Destroy“, teda „vyhľadaj a znič
“.
  


 

 


KVH akcie (Klub vojenskej histórie) Náš tím sa zúčastňuje verejných podujatí, ktoré organizujú Kluby vojenskej histórie po celom Slovensku a tie sa konajú každoročne pri príležitosti výročia SNP. Tieto ukážky majú obvykle veľkú návštevnosť (od 2 000 do 10 000 ľudí).
Návštevníci môžu okrem historickej ukážky vidieť aj dynamickú ukážku airsoftvého boja, ktorú prezentujú airsoftové tímy. Z bezpečnostných dôvodov používame namiesto airsoftových zbraní a streliva expanzné zbrane s cvičným strelivom a pyrotechnikou, ktoré posúvajú ukážku k reálnym súčasným bojom.
Na týchto podujatiach sa snažíme ukázať, že airsoft je dynamická hra, ktorá dokáže nadchnúť ľudí rôznych vekových kategórií.
KVH klubom pomáhame zabezpečiť priestor počas ukážok historických bojov a usmerňujeme návštevníkov, ktorí často nerešpektujú vytýčený priestor pre bezpečné sledovanie ukážky.
Miesta, kde ste nás mohli vidieť: Zázrivá, Kanianka, Tekov, Nezbudská Lúčka, Zemianske Kostoľany, Turčianske Teplice, Strečno.MDD (Medzinárodný deň detí) & Dni polície, ozbrojených a záchranných zložiek Zúčastňujeme sa aj na podujatiach organizovaných z príležitosti MDD a Dní polície, ozbrojených a záchranných zložiek a iné podujatia, kde nás organizátori pozvú, aby sme spestrili ich program ukážkou airsoftových zbraní a vybavenia a možnost zastrieľať si z airsoftových zbraní. Je to spôsob, ako prezentovať airsoft a rozšíriť záujem o tento druh športu najmä u mladých ľudí.Aliancia martinských tímov

Vznik: február 2014
Zloženie tímov: SPECIAL GROUP, STRIKERS, A.S.F., NSU, OWMP, Corpses
Cieľom je:
1. organizácia airsoftových akcii a tréningov predovšetkým aliančných tímov, ale aj ostatných hráčov airsoftu v Turci a jeho blízkom okolí.
2. prezentácia turčianskeho airsoftu v očiach širokej verejnosti
3. podpora hráčov 15+, ktorých je potrebné naučiť základné pravidlá airsoftu, aby sa nestávalo, že na akciách nebudú hráči dodržiavať bezpečnostné pravidlá, prípadne, že budú po verejnosti pobehovať hráči s poodhalenými zbraňami a aby týmto spôsobom nepoškodzovali ponímanie airsoftu v očiach verejnosti.
4. Členovia jednotlivých aliančných tímov sa budú zúčastňovať väčších airsoftových akcii v rámci jednej hernej strany.
5. Činnosti Aliancie budú prezentované na webových stránkach jednotlivých tímov, prípadne na miestach internetových sociálnych sietí.