O nás

Vznik: Special Group je military airsoftový tím, ktorý bol založený dvomi bratmi v roku 2005, za účelom spojenia nadšencov adrenalínovej bojovej hry s názvom "airsoft".  V roku 2014 bol tím Special Group zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR a odvtedy funguje ako občianske združenie s názvom "Airsoftový tím SPECIAL GROUP".  Od vzniku reálne funguje ako tím v rámci military - airsoftovej komunity a za ten čas prešiel viacerými organizačnými a personálnymi zmenami.


Súčastnosť: Úlohou združenia, je vytvárať podmienky pre rozvoj airsoftového športu na Slovensku, nadväzovať kontakty medzi domácimi a zahraničnými tímami a priaznivcami airsoftu, zabezpečovať a podporovať prezentáciu airsoftu doma i v zahraničí a podieľať sa na organizácii a zabezpečovaní súťaží v rámci airsoftového športu.  Pre svojich členov sa združenie snaží zabezpečovať rozvoj v oblasti športovej, obrannej a airsoftovej streľby, topografie, zlaňovaniu, taktickej, zdravotníckej a inej špeciálnej prípravy poskytovaním a sprostredkovaním  prednášok, školení a kurzov v rámci zdokonaľovania a prehlbovania znalostí a zvyšovania fyzickej a psychickej odolnosti.  Special Group je ucelený kolektív priateľských ľudí, pre ktorých pojem „military“ nie je len formou voľnočasovej aktivity ale aj istým životným štýlom.  Prioritou klubu je neustále zdokonaľovať svojich členov, hľadať nové trendy výcviku a taktiky.  Činnosti, ktoré klub vykonáva, sa snaží robiť na čo najvyššej úrovni a dáva prednosť kvalite pred kvantitou. Klub úzko spolupracuje s bezpečnostnými zložkami v SR, so zložkami integrovaného záchranného systému, s klubmi vojenskej histórie, s airsoftovými klubmi, so Slovenským červeným krížom a tiež s medzinárodným zoskupením klubov vojenskej histórie a súčasnosti CZE-SVK Battlegroup.  Svoje znalosti prezentujú členovia klubu aj navonok a to účasťou na rôznych športových či kultúrnych podujatiach pre verejnosť formou dynamických či statických ukážok.


Uniformita: Členovia Special Group používajú rôzne farebné varianty a maskovacie vzory, ktoré sú bežne dostupné na predaj na území SR a v zahraničí. Materiálne vybavenie jednotlivca je viac-menej na spoločnom rozhodovaní v rámci vzťahu jednotlivec-skupina, pričom sa kladie dôraz na minimálne požiadavky vybavenia jednotlivca, ktoré určuje a akualizuje interný predpis združenia.

Výzbroj: Individuálne podľa vlastného výberu rôzne airsoftové zbrane, ktoré musia spĺňať bežné limity stanovené organizátormi airsoftových akcií a ku primárnej zbrani je veľkou výhodou sekundárna zbraň, najmä pre potreby boja CQB. V rámci obrannej a športovej streľby sú to zbrane v legálnej držbe jednotlivcov v zmysle zákonov platných na území SR.
 


 

KVH akcie (Klub vojenskej histórie) Náš tím sa zúčastňuje verejných podujatí, ktoré organizujú Kluby vojenskej histórie po celom Slovensku a tie sa konajú každoročne pri príležitosti výročia SNP. Tieto ukážky majú obvykle veľkú návštevnosť (od 2 000 do 20 000 ľudí).
Návštevníci môžu okrem historickej ukážky vidieť aj dynamickú ukážku boja, ktorú prezentujú airsoftové tímy. Z bezpečnostných dôvodov sa používajú namiesto airsoftových zbraní a streliva expanzné zbrane s cvičným strelivom a pyrotechnikou, ktoré posúvajú ukážku k reálnym súčasným bojom.
Na týchto podujatiach sa snažíme ukázať, že airsoft je dynamická hra, ktorá dokáže nadchnúť ľudí rôznych vekových kategórií.
KVH klubom pomáhame tiež zabezpečiť priestor počas ukážok historických bojov a usmerňujeme návštevníkov, ktorí často nerešpektujú vytýčený priestor pre bezpečné sledovanie ukážky.
Miesta, kde ste nás mohli vidieť: Zázrivá, Kanianka, Tekov, Nezbudská Lúčka, Zemianske Kostoľany, Turčianske Teplice, Strečno.
MDD (Medzinárodný deň detí) & Dni polície, ozbrojených a záchranných zložiek Zúčastňujeme sa aj na podujatiach organizovaných z príležitosti MDD a Dní polície, ozbrojených a záchranných zložiek a iné podujatia, kde nás organizátori pozvú, aby sme spestrili ich program buď dynamickou ukážkou (napr. prepad vozidla, prepad konvoja, záchrana rukojemníkov, atď.) alebo statickou ukážkou airsoftových zbraní a vybavenia a možnosť zastrieľať si z airsoftových zbraní. Je to spôsob, ako prezentovať airsoft a rozšíriť záujem o tento druh športu najmä u mladých ľudí.Aliancia martinských tímov

Vznik: február 2014
Zloženie tímov: SPECIAL GROUP, STRIKERS, A.S.F., NSU, OWMP, Corpses
Cieľom je:
1. organizácia airsoftových akcii a tréningov predovšetkým aliančných tímov, ale aj ostatných hráčov airsoftu v Turci a jeho blízkom okolí.
2. prezentácia turčianskeho airsoftu v očiach širokej verejnosti
3. podpora hráčov 15+, ktorých je potrebné naučiť základné pravidlá airsoftu, aby sa nestávalo, že na akciách nebudú hráči dodržiavať bezpečnostné pravidlá, prípadne, že budú po verejnosti pobehovať hráči s poodhalenými zbraňami a aby týmto spôsobom nepoškodzovali ponímanie airsoftu v očiach verejnosti.
4. Členovia jednotlivých aliančných tímov sa budú zúčastňovať väčších airsoftových akcii v rámci jednej hernej strany.
5. Činnosti Aliancie budú prezentované na webových stránkach jednotlivých tímov, prípadne na miestach internetových sociálnych sietí.